11.06.2018, 20:05

Реєстрація народження дитини. Консультація Міністра юстиції Павла Петренка.

Реєстрація народження дитини. Консультація Міністра юстиції Павла Петренка.
Реєстрація народження дитини. Консультація Міністра юстиції Павла Петренка.

Що потрібно зробити після народженнядитини?

Батьки зобов’язані не пізніше 1 місяця від дня пологів, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільногостану за місцем проживання одного з батьків абоза місцем народження дитини.

Заявниками можуть бути як батьки дитини, так іінші особи. Присутність обох батьків єобов’язковою, якщо батьки мають різні прізвища.

Державна реєстрація проводиться з одночаснимвизначенням походження дитини та присвоєннямїй імені, прізвища та по батькові.

Як визначається походження дитини?

Походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження нею дитини.

Походження дитини від батька визначається на підставі свідоцтва про шлюб, якщо на час народження дитини мати перебувала з ним у шлюбі.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини від батька визначається за письмовою заявою матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду.

При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немаєспільної заяви батьків або відповідного рішеннясуду, запис про батька провадиться за прізвищемта громадянством матері, а ім’я та по батьковібатька дитини записуються за її вказівкою.

Які документи потрібні для реєстраціїнародження?

Одночасно із заявою про державну реєстраціюнародження (усною або письмовою) дляпроведення державної реєстрації народженнядитини подається:

• паспорт заявника, якщо заявниками є не їїбатьки;

• документ, який підтверджує факт народження– медичний документ, виданий закладом охорони здоров’я;

• паспорти батьків або одного з них;

• документ, що підтверджує походження дитинивід батька (свідоцтво про шлюб або спільназаява матері та батька дитини або заяваматері)

• За відсутності документа закладу охорониздоров’я або медичної консультативноїкомісії, підставою для реєстрації народженняє рішення суду про встановлення факту народження.

Як визначитися з ім’ям, прізвищем та по батькові дитини?

При державній реєстрації народження дитиніприсвоюється прізвище, ім’я та по батькові, якііндивідуалізують особу, виділяють її з-поміжінших.

Прізвище дитини визначається за прізвищембатьків. Якщо мати й батько мають різніпрізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище. Спірміж батьками щодо прізвища дитини можевирішуватися органом опіки або судом.

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’ядитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, визначається матір’ю дитини. Дитині можебути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, доякої належать мати або батько. Спір міжбатьками щодо імені дитини може вирішуватисяорганом опіки або судом.

По батькові присвоюється за власним іменембатька. Якщо батько має подвійне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них. На прохання батьків по батькові може такожутворюватись згідно з національними традиціямиабо не присвоюватись взагалі.

Якщо батьківство дитини не визнано, по батьковівизначається за іменем особи, яку мати дитининазвала її батьком.

Де працює послуга з прийому документів для реєстрації у пологових?

З метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг в усіх регіонах Українинадається послуга щодо прийому документів, необхідних для державної реєстраціїнародження, та видачі відповідного свідоцтвабезпосередньо в пологових будинках. Загалом у 477 медичних установах. За 2016-2017 роки цієюпослугою скористалися 238 166 громадян.

Інформація про пологові будинки, в яких можнаотримати свідоцтво про народження дитинирозміщена на офіційному веб-сайті Міністерстваюстиції (https://minjust.gov.ua).

Які додаткові послуги можна отримати разом зі свідоцтвом?

За бажанням батьків чи одного з них під час проведення державної реєстрації народженнядитини можуть бути прийняті документи для реєстрації місця проживання новонародженоїдитини.

Чи є покарання для батьків, які несвоєчаснозареєстрували дитину?

Несвоєчасна без поважної причини державнареєстрація батьками народження дитини в державних органах державної реєстрації актівцивільного стану тягне за собою накладенняштрафу від одного до трьох неоподатковуванихмінімумів доходів громадян (від 51 до 153 грн.).

      472


avatar